Condiţii de acordare a pensiei:

  • cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
  • comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
  • la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat 
 
Data ultimei modificari :V, 03 Mar 2017 12:08:41 +0200