Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare?

Categorii de beneficiari:

· pensionarii sistemului public, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

· calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.

· Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

o  Uniunea Scriitorilor din România;

o  Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

o  Uniunea Artiștilor Plastici din România;

o  Uniunea Teatrală din România;

o  Uniunea Cineaștilor din România;

o  Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

o  Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

o  Uniunea Arhitecților din România.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:02:53 +0200