Ce drepturi de acorda conform Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat?

Drepturi acordate:

· indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile sau, după caz, sumă fixă);

· indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul /soția);

· alte facilități:

- scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

- transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

- 12 călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă.

- un billet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

- scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

- prioritate  la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

- asistență  medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:00:20 +0200