Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala?

  • Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale
  • Armenia
  • Belarus
  • Ucraina
  • Federatia Rusă
în baza Convenției dintre România și fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
 
In conformitate cu dispozițiile instrumentului juridic bilateral menționat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in muncă și perioada de activitate asimilată cu vechimea in muncă de pe teritoriul ambelor Părți Contractante, confirmate de organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc și se plătesc de către organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetățeanul indreptățit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislația acestei Părți Contractante.
 
Data ultimei modificari :V, 03 Mar 2017 12:09:28 +0200