Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

  • cerere-tip;
  • certificatul de deces, în original şi în copie;
  • actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
  • certificatul de moştenitor (original şi copie);
  • copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

 

Data ultimei modificari :Mi, 06 Mar 2019 13:41:12 +0200