Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:

• cerere-tip;

• certificatul de deces (original și copie);

• actul de identitate al solicitantului;

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor;

• talonul de pensie al persoanei decedate.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:27:38 +0300