Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:

• cerere-tip;

• certificatul de deces (original și copie);

• actul de identitate al solicitantului;

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor;

• talonul de pensie al persoanei decedate.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:27:38 +0300

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți moștenitori testamentari, în condițiile dreptului comun.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:25:10 +0300

De ce acte am nevoie pentru a obţine ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:20:20 +0200

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

    a) soţul supravieţuitor;

    b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:19:06 +0200