Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara

Comunicat privind eliberarea buletinului de calcul și a documentelor care cuprind informațiile utilizate la stabilirea drepturilor de pensie

04.05.2020

 

ANUNȚ

privind eliberarea buletinului de calcul și a documentelor

 care cuprind informațiile utilizate la stabilirea drepturilor de pensie

 

Persoanele interesate pot solicita caselor teritoriale de pensii - prin email – transmiterea buletinului de calcul și a anexelor care conțin informațiile cu privire la stabilirea dreptului de pensie.

Modelul cererii este pus la dispoziția persoanelor interesate de către  casele teritoriale de pensii.

 

Biroul de presă

Descarcă cerere