Documente justificative

Documentele justificative necesare decontării de către angajatori a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, sunt următoarele:
 
    - cerere privind solicitarea drepturilor - anexa 1;
    - centralizator privind certificatele de concediu medical - anexa 2;
    - adeverinţă privind câştigul brut realizat lunar – anexa 3;
   - exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex. roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare "0" de recuperat (CM iniţiale suportate doar de către angajator);
    - copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 si 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz -  (cf. cu originalul);
    - copii declarația D112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declarației D112 (cf. cu originalul) – declarația aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile;
    - delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
    - copie C.I. –  salariat/delegat.
Data ultimei modificari :Mi, 14 Mar 2018 13:44:33 +0200