HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006 Data intrarii in vigoare : 30 octombrie 2006 Forma actualizata valabila la data de : 5 ianuarie 2018 Prezenta forma actualizata este valabila de la 21 octombrie 2016 pana la data selectata