Obiective

Casa Națională de Pensii Publice este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care acordă persoanelor asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Obiectivele instituționale strategice ale Casei Naționale de Pensii Publice sunt asigurarea sustenabilității financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivității și solidarității sociale și eliminarea inechităților și anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii.

Data ultimei modificari :Ma, 04 Ian 2022 10:40:07 +0200