Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Precizări OUG nr. 100/2008

INFORMAŢII REFERITOARE LA SCOPUL ŞI MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR OUG NR.100/2008 PENTRU COMPLETAREA LEGII NR.19/2000 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI SOCIALE

1.Care este scopul acestui act normativ?

Înlăturarea unor inechităţi apărute prin aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000 pentru categoriile de pensionari care – până la data de 01.04.2001 – au desfăşurat activităţi în fostele grupe I şi/sau a  II - a de muncă.

Aceste inechităţi au fost generate de faptul că formula tehnică de calcul reglementată prin Legea nr. 19/2000, nu permite utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, şi, implicit, a cuantumului pensiei, a sporurilor suplimentare acordate la vechimea totală în muncă, de 6 luni pentru fiecare an de vechime în grupa I de muncă şi, respectiv, de 3 luni pentru fiecare an de vechime în grupa a II-a de muncă, sporuri recunoscute de legislaţia specifică, în vigoare până la data de 1.04.2001.

Aceste sporuri sunt considerate, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 19/2000, doar un bonus la stagiul de cotizare realizat, dar, ele nefiind perioade contributive, nu pot duce la creşterea punctajului total al asiguratului, în aceste perioade el nerealizând venituri.

Astfel, spre exemplu, într-un an de activitate desfăşurată în grupa I de muncă, unui asigurat i se ia în calcul un stagiu de cotizare de 1 an şi 6 luni, dar punctajul se calculează doar pentru un an, adică numai pentru perioada cât a avut venituri salariale, pentru care s-a calculat contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege.

2.Cine sunt beneficiarii prevederilor acestui act normativ?

Persoanele care, până la data de 01.04.2001, au lucrat cel puţin 5 ani în fostele grupe I şi/sau a II a de muncă şi care s-au pensionat atât în baza legislaţiei anterioare, cât şi în baza prevederilor Legii nr.19/2000. Aceste persoane, conform art.16 din Legea nr.3/1977, au beneficiat de un bonus la vechimea în muncă, aşa cum s-a arătat deja, de:
- 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă,
- 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa a II a de muncă.

Acest bonus a fost definit de O.U.G. nr. 100/2008   ca fiind "spor acordat pentru vechimea realizată în grupa I sau  II de muncă."
Acest spor la vechime a fost luat în considerare:
 - la calculul vechimii necesare deschiderii dreptului la pensie, anterior datei de 1.04.2001;
- la calculul vechimii totale în muncă utilizate la stabilirea pensiilor anterior datei de 01.04.2001;
- la calculul stagiului complet de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie,  ulterior datei de 1.04.2001;
- la reducerea vârstelor de pensionare, atât anterior cât şi ulterior datei de 1.04.2001.
- în procesul de recalculare a pensiilor, conform O.U.G nr.4/2005 aprobată prin Legea nr.78/2005;

Pentru acest bonus la vechime (stagiu de cotizare) nu s-a acordat însă punctaj. Cu alte cuvinte, în contextul anterior adoptării acestei măsuri, acest bonus nu avea influenţă asupra cuantumului pensiei, deoarece Legea nr.19/2000 – în comparaţie cu prevederile Legii nr.3/1977, nu mai conţinea astfel de dispoziţii. Legea nr. 19/2000 a menţinut însă beneficiul reducerii vârstei de pensionare, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare.

3.Care sunt categoriile de persoane care nu vor intra sub incidenţa prevederilor OUG 100/2008?

- Persoanele care au lucrat mai puţin de 5 ani în grupa I şi/ sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare Legii nr.19/2000;
- Persoanele pensionate anterior datei de 01.04.2001 pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie s-au aplicat prevederi mai avantajoase referitoare la vechimea în muncă, prevăzute de actele normative în vigoare la data pensionării (de ex. H.G.267/1990, H.G.610/1990, H.G.407/1990, etc.);
- Persoanele pensionate sau care urmează a se pensiona conform Legii nr.19/2000 şi pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie se utilizează alte stagii de cotizare, în raport de data naşterii, decât cele prevăzute în anexa nr. 3 la lege (de ex. condiţii speciale de muncă prevăzute la art.20 din Legea nr.19/2000 sau în Legea nr.226/2006, persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat).

NB.Aceste categorii de persoane au fost, sunt, şi vor fi avantajate la calculul pensiei prin luarea în calcul a unui stagiu de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, mai mic decât stagiul complet de cotizare.

4.Ce aduce nou OUG nr.100/2008?

Noul act normativ completează Legea nr.19/2000 în sensul că, pentru sporul acordat pentru vechimea realizată în grupa I sau a II-a de muncă, se acordă un punctaj anual:
- de 0,50 pentru fiecare an de spor obţinut ca urmare a desfăşurării activităţii în grupa I de muncă,
- de 0,25 pentru fiecare an de spor în cazul grupei a II-a de muncă.

Totodată, pentru fiecare lună care depăşeşte un an de spor, se acordă un punctaj:
- de 0,04166 în cazul grupei I de muncă,
- de 0,02083 în cazul  grupei a II-a de muncă.

Este vorba, deci, despre o majorare a punctajului anual cuvenit sau aflat în plată, ceea ce determină o creştere a punctajului mediu anual şi, implicit, a cuantumului pensiei.

5.Când se vor acorda drepturile recalculate?

Plata noilor drepturi rezultate din aplicarea O.U.G. nr. 100/ 2008 se va face în 4 etape, după cum urmează:

I.În octombrie 2008, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1990 inclusiv;
II.În februarie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991 – 1996 inclusiv;
III.În iunie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1997 – 31 martie 2001, inclusiv;
IV.În octombrie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada  01 aprilie 2001- 30 septembrie 2008, inclusiv.

6.Cum se acordă această majorare?

Punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechimea în muncă acordat pentru activităţi desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară etapei de plată în care se încadrează persoana în cauză, aşa cum au fost ele detaliate la punctul 5.   

Pentru a ilustra mecanismul recalculării, oferim exemplul de mai jos:

- Bărbat, înscris la pensie de limită de vârstă în temeiul prevederilor Legii 3/1977, în anul 1980 (se încadrează în prima etapă – octombrie 2008).
- Are o vechime în grupa I de muncă de 20 ani; timpul efectiv lucrat în aceste condiţii este de 100%.
- Punctajul anual în plată în luna septembrie 2008 este de 1,34875, iar cuantumul pensiei este 785 lei.
- Pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă, de 20 ani, a beneficiat de un spor la vechime de 10 ani.
a)    Pentru cei 10 ani de spor de grupă beneficiază de 5 puncte:
10 ani x 0,50 = 5 puncte

b)    Punctajul mediu anual se determină conform prevederilor art.77 din   Legea nr.19/2000, astfel:
5 puncte : 30 ani = 0,16666 puncte
unde 30 reprezintă vechimea completă prevăzută de Legea nr.3/1977 pentru bărbaţi

c)  Acest punctaj mediu anual rezultat din aplicarea noului act normativ se adaugă la punctajul mediu anual aflat în plată în luna anterioară etapei de plată a drepturilor (septembrie 2008 – în acest exemplu).

d)   Noul punctaj mediu anual va fi : 1,34875 puncte + 0,16666 puncte = 1,51541 puncte.

Cuantumul  pensiei va fi, în luna octombrie 2008: 1,51541 puncte x 581, 3 lei (valoarea punct pensie) = 881 lei

Faţă de pensia aflată în plată, anterior recalculării, de 785 lei, rezultă o creştere a cuantumului acesteia de 96 lei.

Cuantumul pensiei în luna noiembrie 2008 va fi :
1.51541 puncte x 697.5  lei (noua valoare a punctului de pensie) = 1057 lei.


Filtrare noutăți:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006