Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Precizări Legea nr. 578/2004

 

Ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2008, a dispoziţiilor Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii face următoarele precizări:
1.Pot beneficia de acest ajutor persoanele care, în luna depunerii cererii la casele teritoriale de pensii, au cel puţin vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au calitatea de pensionar în sistemul public, indiferent de categoria de pensie pe care o primesc. În luna ianuarie 2008, vârsta standard de pensionare este de 58 ani şi 3 luni pentru femei, respectiv 63 ani şi 3 luni pentru bărbaţi.
2.Pentru a putea obţine acest ajutor, cuantumurile drepturilor de pensie de care beneficiază persoana solicitantă trebuie să fie mai mici de:
a)     364 lei, în cazul soţului supravieţuitor care are pensie stabilită potrivit Legii nr.19/2000 sau în cazul în care acesta are pensie stabilită atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor pentru agricultori;
b)    140 lei, în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de una sau mai multe pensii stabilite numai în fostul sistem al asigurărilor pentru agricultori.
3.Cuantumul ajutorului lunar este de:
-         113 lei lunar, pentru persoanele prevăzute la pct.2, litera a);
-           44 lei lunar, pentru persoanele prevăzute la pct.2, litera b).
4.Acordarea ajutorului lunar depinde şi de îndeplinirea altor condiţii care sunt precizate în materialul postat de CNPAS pe pagina web a instituţiei (www.cnpas.org), pe care vă invităm să o accesaţi.


Filtrare noutăți:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006