Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Plata pensiilor în străinătate

 

Bucureşti, 25 august 2008

Plata pensiilor în străinătate asigurată de către CNPAS şi Citi România

29.000 de beneficiari ai sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi vor primi, în premieră pentru România, pensia în statul de domiciliu

În premieră, începând cu luna august 2008, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi primesc pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) a încheiat un parteneriat cu Citibank Romania S.A., prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz. Primele plăţi în străinătate au fost asigurate în luna iulie a acestui an, în vederea testării procedurilor de transfer.

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE/SEE decât România.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.

„Am fost pe deplin conştienţi de necesitatea asigurării condiţiilor necesare respectării angajamentelor ce ne revin ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, în special în ceea ce priveşte asigurarea egalităţii de tratament în cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii, indiferent de statul în care au dorit să se stabilească ulterior desfăşurării unei activităţi profesionale pe teritoriul României.

Pentru a garanta exportul drepturilor de pensie pe teritoriul altor state, CNPAS a invitat instituţiile financiar – bancare să depună oferte pentru încheierea unei convenţii care să asigure exclusiv achitarea drepturilor de pensie în străinătate. Citibank România S.A. a fost aleasă ca partener al CNPAS în urma unei licitaţii publice care a avut loc la finalul anului 2007.

Am apreciat disponibilitatea reprezentanţilor Citi România în parcurgerea etapelor de iniţiere a prezentului proiect, atribut esenţial în implementarea oricărui proiect de o asemenea anvergură.", a declarat Ştefana Aghergheloaei, secretar general al CNPAS.

„Ne bucură să asistăm la materializarea unei initiative menite sa dea românilor stabiliţi în străinătate acces la un drept care li se cuvine. Citi România este onorată sa fie aleasă de către CNPAS ca partener în acest proiect; la rândul nostru ne propunem sa onorăm acest mandat printr-o prestaţie de excepţie.

Prezenţa Citi în aproape toate ţările lumii asigură acoperirea teritorială în toate statele vizate de acest proiect. CitiDirect Online Banking, platforma globală de tranzacţionare a Citi, recunoscută la nivel mondial, asigură pentru toate cele 42 case teritoriale de pensii infrastructura necesară transmiterii pensiilor. Considerăm că experienţa de lucru a echipei în proiecte similare împreună cu cele de mai sus constituie premizele prestaţiei de excepţie pe care ne-am propus-o", a declarat Cristela Georgescu, director general adjunct al Citibank România S.A.

Procesul se va desfăşura după cum urmează: în a doua jumătate a fiecărei luni, casele teritoriale de pensii vor efectua transferurile de pensii în valută prin Citibank România. În două zile lucrătoare de la data iniţierii plăţilor, fiecare beneficiar îşi va putea ridica pensia, diminuată cu toate costurile de transfer ce pot apărea, de la banca unde îşi are deschis contul personal din ţara de domiciliu sau de reşedinţă, după caz.

Numărul total estimat al beneficiarilor acestui serviciu este de aproximativ 29.000, dintre care cei mai mulţi se află în Germania – 10.000, restul fiind distribuiţi după cum urmează: aprox. 5.000 în Austria, 4.000 în Ungaria, 3.000 în Italia, 2.000 în SUA şi alţi aproximativ 5.000 în alte state.

Persoane de contact:
Cristina Constantinescu                                                            
Director Comunicare Citibank România                                      
Tel: 021 - 203 52 02
cristina.constantinescu@citi.com

Luiza Florescu
Director, Direcţia Relaţii Internaţionale, CNPAS
Tel: 021 – 311.80.47
Mobil: 0731.042.309

Despre CNPAS

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

CNPAS are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridică.

În calitate de organism de legătură în materie de pensii în aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional, CNPAS adoptă măsurile necesare în vederea aplicării unitare şi corecte, de către casele teritoriale de pensii, a prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor din domeniul asigurărilor/securităţii sociale la care România este parte.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa www.cnpas.org, la rubrica Integrare Europeană.

Despre Citi

Citi este prezent în România prin Citibank România S.A. începând din anul 1996 şi furnizează produse şi servicii financiare companiilor naţionale şi internaţionale, companiilor mici şi mijlocii, sectorului public, organizaţiilor non-profit şi persoanelor fizice. Citibank România deţine în prezent 8 sucursale destinate clienţilor persoane juridice şi 39 agenţii CitiFinancial, prin care furnizează credite persoanelor fizice. CitiFinancial, divizie Citibank de finanţare dedicată segmentului de consumer, îşi deserveşte clienţii şi prin cei 668 de agenţi de vânzări directe din 50 de centre situate în întreaga ţară.

Citi, cea mai importantă companie internaţională de servicii financiare, deţine 200 de milioane de conturi de clienţi în peste 100 de ţări din lume şi furnizează persoanelor fizice, companiilor, guvernelor şi instituţiilor o gamă largă de produse şi servicii financiare, inclusiv credite şi servicii bancare, activităţi bancare şi de investiţii pentru companii, asigurări, garanţii bancare şi managementul investiţiilor. Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa www.citigroup.com sau www.citi.com.

 


Filtrare noutăți:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006