Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Comunicat EESSI

                                                          

 

COMUNICAT

Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România

(ESSIR)

INEA/CEF/ICT/2016/1171674

 

În calitate de coordonator al proiectului ESSIR - Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România - finanțat prin Programul CEF TELECOM 2016 de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele a Comisiei Europene (INEA), Casa Națională de Pensii Publice anunță că, începând din luna decembrie 2020, platforma informatică paneuropeană EESSI (Schimbul Electronic de Informații privind Securitatea Socială) a devenit operațională în România.

Prin adoptarea EESSI, obligatorie pentru toate statele membre, este înlocuită comunicarea pe suport hârtie între peste 10.000 de instituții competente din 32 de state membre UE și SEE, astfel încât cetățenii și companiile vor beneficia de servicii mai rapide, mai bune și mai puțin costisitoare în domeniul asigurărilor sociale (prestații de boală, maternitate și paternitate echivalente; prestații de pensii pentru limită de vârstă, de pre-pensionare și invaliditate; prestații de urmaș și ajutoarele de deces; prestații de șomaj; prestații familiale; prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale). De asemenea, aceasta contribuie la mobilitatea persoanelor și la îmbunătățirea activităților în domeniu ale statelor membre.

Valoarea proiectului: 1.106.861euro

Activități principale:

  • Elaborarea strategiilor instituționale și a Planului Național privind implementarea sistemului informatic EESSI la nivelul instituțiilor competente în domeniul securității sociale în România, respectiv CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM și instituțiile subordonate acestora,
  • Proiectarea și testarea infrastructurii hardware și software necesară funcționării punctelor de acces din instituțiile competente în domeniul securității sociale,
  • Instruirea a 400 de persoane din cele 4 instituții partenere.

Astfel, prin proiectul ESSIR, odată cu proiectarea și dezvoltarea infrastructurii hardware și software necesară componentei naționale și testarea conectării acesteia la sistemul central, prin planificare strategică și instruirea utilizatorilor, între instituțiile române CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM și omoloagele lor din UE și SEE, corespondența se poate derula exclusiv electronic pentru un prim lot de cazuri de utilizare (BUC) iar începând cu data de 1 februarie 2021 li se vor adăuga, treptat, alte cazuri până la trecerea în funcțiune a tuturor celor 99 de cazuri de utilizare derulate de instituțiile competente EESSI.


Filtrare noutăți:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006