Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

ANUNȚ IMPORTANT Referitor la procedura de achiziție a serviciilor de tratament balnear, cazare și masă organizată de Casa Națională de Pensii Publice

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Referitor la procedura de achiziție a serviciilor de tratament balnear, cazare și masă  organizată de Casa Națională de Pensii Publice

 

    Începând din anul 2017, procedura de achiziție de servicii de tratament balnear, cazare și masă va fi derulată după aprobarea sursei de finanțare prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 și se va realiza pe baza noului cadru legislativ, reprezentat de:

-  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.).

Calendarul estimat al procedurii de achiziţie – termene minime de realizare (zile calendaristice) - este cel de mai jos:

-  Transmitere anunţ de participare și documentație de atribuire spre validare SEAP, și respectiv transmitere anunţ la JOUE (Jurnalul Oficial al U.E.) - 20 de zile;

- După validare și publicare documentație de atribuire și anunț de participare, perioadă de aşteptare conf. art. 74 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – 35 de zile;

- Perioadă de evaluare a ofertelor conf. art. 214 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - 25 de zile;

- Termenul legal de aşteptare pentru încheierea contractului conf. art. 59 din Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea C.N.S.C. - 11 zile;

-  Perfectare forme contractuale – 5 zile.

 În calendarul estimat prezentat mai sus nu au fost incluse termenele de soluţionare a eventualelor contestaţii. 

Având în vedere prevederile legale invocate anterior, licitaţia de bilete de tratament balnear se va derula online în SEAP, motiv pentru care toți operatorii economici interesați trebuie să fie înregistrați în SEAP și să dețină semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în vederea semnării documentelor care se vor încărca în SEAP de către ofertanți.

Linkuri utile www.e-licitatie.ro și www.anap.ro.


Filtrare noutăți:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006