Misiune

Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia publică din România care acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, precum și o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale.

Ca instituţie publică autonomă cu rol fundamental în susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, Casa Naţională de Pensii Publice are misiunea de a furniza servicii publice de calitate.

Data ultimei modificari :V, 20 Apr 2018 15:20:33 +0300