Descărcare documente

Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (M.O. nr. 279 din 21 aprilie 2003).


Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare


Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003


Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002


Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare până la 01 aprilie 2010


LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 Data intrarii in vigoare : 29 mai 2007


LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT • PARLAMENTUL Publicat în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrării în vigoare 23-12-2010 Formă consolidată valabilă la data 12-03-2018


LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 Data intrarii in vigoare : 23 noiembrie 2017


LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007 Data intrarii in vigoare : 2 august 2007


Legea nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Legea nr. 19 din 26 februarie 2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009


Arată 61 - 74 din 74 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 4