Plata drepturilor de pensie în cont bancar

 

 

În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituţiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi băneşti sau a reprezentantului sau legal, la solicitarea acestuia sau, după  caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta  prin  procura  specială, emisă conform legii.  După deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii  de care aparţine, cu o cerere însoţită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poşta, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În prezent, CNPP derulează plăţi prin următoarele bănci comerciale:

 1. Banca  Comercială Româna
 2. CEC
 3. Bancpost S.A.*- această instituție bancară a fost preluată, începând cu data de 1 ianuarie 2019 de Banca Transilvania S.A.
 4. Banca Comercială Carpatica S.A.
 5. Banca Româna de Dezvoltare
 6. Procredit Bank S.A.
 7. BancaTransilvania S.A.
 8. Libra Bank
 9. Raiffeisen Bank
 10. OTP Bank România S.A.
 11. ATE Bank România S.A.
 12. Piraeus Bank
 13. Romanian International Bank
 14. Intesa Sanpaolo Bank
 15. UniCredit Tiriac Bank
 16. Alpha Bank România S.A.
 17. Banca Românească S.A.
 18. Credit Europe Bank S.A.
 19. Garanti Bank
 20. ING Bank
 21. Marfin Bank
 22. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
Data ultimei modificari :Mi, 16 Oct 2019 12:12:38 +0300