În ce condiții beneficiază de prevederile Legii nr. 346/2002 republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale un angajat român care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorului său?

Angajații români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români au dreptul la prestaţiile şi serviciile stabilite prin Legea nr. 346/2002  în cazul în care le-a fost declarat un accident de muncă sau o boală profesională, conform legislaţiei în vigoare în România și dețin un document care atestă faptul că li se aplică legislaţia de securitate socială din România, stabilită conform Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 18:44:47 +0200