În cazul decesului unei persoane asigurate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, cine poate beneficia de pensie de urmaș?

Pensia de urmaş  se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei din sistemul public de pensii şi se  acordă, la cerere, copiilor şi/sau soţului supravieţuitor, sau persoanelor îndreptățite în condițiile dreptului comun, dacă decesul persoanei asigurate s-a produs din cauza unui accident de muncă/boală profesională.

Acordarea pensiei de urmaș se realizează cu respectarea condițiilor și procedurii stabilite de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:11:51 +0200