În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se acordă despăgubire în caz de deces? Cine este persoana îndreptățită să revendice acest drept?

Beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:16:18 +0200