Deces în străinătate

Potrivit dispozițiilor legale ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:  

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

b) certificat de deces (original si copie);

c) act de identitate al solicitantului (original si copie);

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie).

In situatia in care titularul drepturilor de pensie a decedat in alta tara decat Romania, iar certificatul de deces  a fost emis de autoritatile din statul respectiv, acesta va trebui  inscris/transcris in registrele de stare civila romane.

Asadar, in cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acorda pe baza documentelor mentionate anterior de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului. 

Referitor la „sistarea acordarii pensiei", mandatarul este obligat ca in termen de 15 zile de la deces sa comunice (declare) acest lucru casei teritoriale de pensii iar ulterior sa depuna si certificatul de deces.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 10:35:53 +0300