Dacă un asigurat a suferit un accident de muncă și în ultimele 6 luni anterioare producerii acestuia a beneficiat o anumită perioadă de șomaj tehnic, indemnizația de șomaj tehnic se include în baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau se calculează în funcție de salariul minim pe economie, ca la boală obișnuită?

Pentru cazurile de accident de muncă/boală profesională, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferit faţă de indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate.

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, nu modifică baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională.

Astfel, indemnizația de care beneficiază salariații în perioada de suspendare a contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv indemnizația pentru șomaj tehnic, se consideră venit asimilat salariului și intră în baza de calcul a indemnizaţiilor reglementate de art. 19 alin. 1) din Legea nr. 346/2002 republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:27:50 +0200