Dacă am suferit un accident de muncă sau am declarată o boală profesională, pot beneficia de compensație pentru atingerea integrității?

Compensația pentru atingerea integrității se acordă, la cerere, asiguraţilor sau persoanelor care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor Legii nr. 346/2002 şi care au rămas cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate. Gradul de reducere a capacității de muncă se stabilește prin decizie  de către medicul expert din casa teritorială de pensii.

Pentru a beneficia de această prestație, cererea se depune la casa teritorială de pensii, din raza administrativ-teritorială de domiciliu, în termenul de prescripție de 3 ani de la data confirmării accidentului de muncă sau de la data declarării bolii profesionale.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:21:00 +0200