Cum se calculează punctajul în situația persoanelor care au aderat la un fond de pensii administrat privat?

În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția prevazută de lege pentru condiții normale de lucru.

Valoarea indicelui de corecție este:

2008, ianuarie - noiembrie: 0.93103

2008, decembrie: 0.92727

2009, ianuarie: 0.92857

2009, februarie, decembrie: 0.93610

2010: 0.92013

2011:0.90415

2012: 0.88818

2013: 0.87220

2014: 0.85623

2015: 0.8099

2016: 0.80608

2017: 0.80608

2018: 0.85000

2019: 0.85000

2020: 0.85000

2021: 0.85000

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 11:36:14 +0300