Cum pot beneficia de un dispozitiv medical pentru corectarea şi recuperarea deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională?

Dispozitivele medicale, recomandate de medicul curant în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională, se acordă la cererea persoanei asigurate. Cererea  se depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială de domiciliu. Dispozitivele medicale sunt asigurate de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă și sunt cele stabilite în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin Hotărâre a Guvernului.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:22:08 +0200