Cine plătește serviciile medicale acordate într-un stat membru al Uniunii Europene/SEE/Confederația Elvețiană, în cazul în care un lucrător român este victima unui accident de muncă ce a avut loc în acel stat UE/SEE/Confederația Elvețiană?

În cazul în care faceți obiectul legislaţiei din domeniul securităţii sociale din România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, respectiv dețineți un document care atestă că rămâneți supus legislației de securitate socială din România și în perioada în care vă desfășurați activitatea în alt stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană şi accidentul suferit de dvs. este declarat accident de muncă, conform legislaţiei în vigoare din România, plata serviciilor medicale acordate în acest caz se face de către instituția competentă de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Rambursarea prestațiilor medicale acordate în acest caz se face între instituțiile de securitate socială din cele două state.

Data ultimei modificari :J, 28 Ian 2021 12:47:40 +0200