Cine îmi plătește indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă, dacă angajatorul meu și-a suspendat temporar activitatea și va intra în faliment?

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă produs / a unei boli profesionale declarate anterior ivirii acestor situaţii, se face de către casa teritoria de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajator sau casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, pe baza certificatelor de concediu medical emise în continuare. Acestea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să păstreze codul de diagnostic, codul de indemnizație de asigurări sociale și baza de calcul inițială a acestui tip de indemnizație.

Data ultimei modificari :Mi, 09 Dec 2020 19:26:29 +0200