Cine beneficiaza de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare?

o        Persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

·  a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

·  a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

·  a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

·  a făcut parte din detașamentele de muncă forţată;

·  a fost supraviețuitoare a trenului morţii;

·   soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

·   persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state;

o        Soțul supraviețuitor la persoanei decedate, din categoria celor  prevăzuți de lege.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:13:17 +0200