Ce este procura specială și ce trebuie să conțină?

Procura speciala este un document pe baza caruia, printre altele, o alta persoana poate ridica pensia in numele titularului acelui drept de pensie. Intr-un act normativ publicat vineri, Casa Nationala de Pensii Publice stabileste ce informatii trebuie sa contina procura speciala si cat timp este aceasta valabila. Aflati detaliile in articolul urmator.

Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice nr. 214/2012 privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 401, din 15 iunie 2012.

Actul normativ reglementeaza conditiile in care poate fi emisa procura speciala. Document este necesar in maimulte situatii, printre care: depunerea dosarului de pensie pentru o alta persoana decat titlularul, incasarea pensiei sau ridicarea taloanelor de pensii de catre o terta persoana (mandatarul) in numele titularului (mandant).

Potrivit ordinului publicat vineri, procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

  • numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum si numarul si seria actului mentionat;
  • numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum si numarul si seria actului mentionat;
  • obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, in vederea incasarii pensiei, incasarea drepturilor cuvenite curente si restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de munca original, precum si a taloanelor de plata a pensiei, taloanelor speciale de calatorie/legitimatiei de transport etc.;
  • precizarea ca mandatarul are toate obligatiile ce ii revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, intervenita in situatia titularului, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla.

In cazul in care nu este emis in limba romana, documentul trebuie insotit de o traducere legalizata in limba romana.

Procura speciala este valabila o perioada de maximum 18 luni de la data autentificarii. Autentificarea documentului se face:

  • de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in cazul cetatenilor romani sau straini stabiliti in strainatate‚ in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta sau acordurile bilaterale nu se opun;
  • de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, atat in cazul cetatenilor romani, cat si in cazul cetatenilor straini;
  • de catre notarii publici dintr-o alta tara in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, in cazul cetatenilor romani si straini stabiliti in strainatate. In acest caz procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului din care emana documentul;
  • de catre notarii publici dintr-o tara, in conditiile prevazute in tratatele sau conventiile de asistenta juridica bilaterala la care Romania este parte.
Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:03:29 +0300