Ce este certificatul de viată și când trebuie transmis la casa de pensii care deține dosarul de pensie al persoanei domiciliate în străinătate?

Pentru a se evita efectuarea unor plati necuvenite catre beneficiari nerezidenti in Romania, a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si/sau alte drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza certificatul de viata ca si instrument de verificare administrativa.

Astfel, daca se  solicita transferul drepturilor de pensie in strainatate, persoana in cauza este obligata sa transmita anual formularul "Certificat de viata".

Acest document constituie dovada pe baza careia se continua plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti si trebuie transmis in luna noiembrie a anului in curs.

Beneficiarul  nerezident   are  obligatia  de  a completa  Partea  B a Certificatului  de viata,  in fata unei autorltati   legale (institutii  de asigurari sociale/pensii,  autoritati  administrative  locale, notari publici,    etc)   de  pe  teritoriul   statului   de  domiciliu/  sedere   permanenta.    Autoritatea   legala mentionata   certifica   faptul  ca  Partea  B a  certificatului   de  viata  a fost  semnata  personal  de titularul  drepturilor,   completand,  in acest sens, Partea  C a certificatului.

Pentru descarcarea acestui document si mai multe informatii in acest sens se poate accesa https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:15:58 +0300