Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare?

Indemnizaţii:

· invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate;

· veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege;

· văduvele de veterani de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost decorați cu rodine și medalii.

Spor de participare pe front, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Alte facilități printre care enumerăm:

· 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple pe calea ferată;

· gratuități pe mijloacele de transport în comun;

· scutire de la plata impozitelor și taxelor locale;

· scutire de la plata abonamentului unui post telefonic;

· bilete de tratament gratuite;

· ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Ajutorul anual se asigură prin instituțiile care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;

· alte facilități.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:21:20 +0200