DGAMBP

Începând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcţionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care garantează un ansamblu de servicii și prestații în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea promovării sănătății și a securității în muncă și a bolilor profesionale, precum și diminuării și compensării consecințelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.

Data ultimei modificari :Mi, 14 Mar 2018 13:01:37 +0200