Depunere documente

Depunere cerere pentru
Tip solicitant
Identification data
*Name
*First name
*Social Security Identification
*Email address
*Phone number
*County
*Address
caracter(e) rămase
*Identity card type *Series *Number

Date procura
*Power of attorney number
*Power of attorney date
*Issued by
Date specifice cerere selectata
*Medical decision
Adeverinta venit mediu brut
Tip urmas
Numar sustinatori
  Informatii Sustinator 1 Informatii Sustinator 2
*Social Security Identification
Data Deces
Cauza Deces
Numar dosar
Calitate persoana decedata
*Name
*First name
*Social Security Identification
Numar dosar
Plata pensie luna deces
Plata ajutor deces
*Company
*VAT No
*Company email
*Company phone
*Company address
caracter(e) rămase
*Activity type (CAEN)
*Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de pensii
Fisiere de incarcat
*Cerere pentru inscrierea la pensie
*Cerere pentru inscrierea la pensieCarnetul de munca
Carnetul de muncaCarnetul de munca pentru membrii CAP
Carnetul de munca pentru membrii CAPCarnetul de asigurari sociale pentru agricultori
Carnetul de asigurari sociale pentru agricultoriAlte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata (adeverinte)
Alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata (adeverinte)Alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie
Alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie*Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie
*Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorieLivretul militar
Livretul militarDiploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi
Diploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la ziDovada recunoasterii de catre statul roman a cursurilor universitare, pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate
Dovada recunoasterii de catre statul roman a cursurilor universitare, pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatateAdeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca
Adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncaAdeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (anexa12),(anexa13),(anexa14)
Adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (anexa12),(anexa13),(anexa14)Adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001
Adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001Procura  speciala pentru mandatar, daca este cazul
Procura  speciala pentru mandatar, daca este cazulDovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat
Dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asiguratActe pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioareDecizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de medicul expert al asigurarilor sociale
Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de medicul expert al asigurarilor socialeAdeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat
Adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asiguratCopie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala
Copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionalaActele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz
Actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa cazActul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor in care susţinatorul decedat avea calitatea de pensionar
Actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor in care susţinatorul decedat avea calitatea de pensionarCopie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca
Copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncaCopie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala
Copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionalaAdeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani
Adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 aniDeclaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţa ramasa definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra susţinatorului;
Declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţa ramasa definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra susţinatorului;ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR cu: vechimea in specialitate si media veniturilor (totale brute) ce stau la baza stabilirii pensiei de serviciu
ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR cu: vechimea in specialitate si media veniturilor (totale brute) ce stau la baza stabilirii pensiei de serviciu*Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11
*Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11Certificat de deces
Certificat de deces*Act de identitate al solicitantului
*Act de identitate al solicitantului*Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar
*Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar*Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz
*Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz*Documentul de plata (mandat) sau documentul de informare(talon mov)
*Documentul de plata (mandat) sau documentul de informare(talon mov)*Dovada ca membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui ce solicita ajutorul de deces
*Dovada ca membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui ce solicita ajutorul de deces*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca decedatul era salariat(asigurat in sistemul public de pensii) si copie dupa dispozitia de desfacere a contractului individual de munca de familie sau adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului sau extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare
*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca decedatul era salariat(asigurat in sistemul public de pensii) si copie dupa dispozitia de desfacere a contractului individual de munca de familie sau adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului sau extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului membrului de familie
*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului membrului de familie*Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii
*Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii*Decizie medicala emisa sau vizata de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani
*Decizie medicala emisa sau vizata de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 aniCopie dupa contractul de munca
Copie dupa contractul de munca*Cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate desfasurata pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE si/sau pe teritoriul Elvetiei, Conform procedurii prevazute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009
*Cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate desfasurata pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE si/sau pe teritoriul Elvetiei, Conform procedurii prevazute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009*Declaratie pe propria raspundere a angajatorului
*Declaratie pe propria raspundere a angajatorului*Situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate
*Situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate*Contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei
*Contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei*Contractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare temporara
*Contractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare temporara*Contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei
*Contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei*Contractul/ele încheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare temporara
*Contractul/ele încheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare temporara*Ordinul sau decizia conducatorului institutiei publice de aprobare a detasarii pe teritoriul altui stat membru sau un document echivalent
*Ordinul sau decizia conducatorului institutiei publice de aprobare a detasarii pe teritoriul altui stat membru sau un document echivalent*Contractul incheiat cu autoritatea imputernicita a Uniunii Europene sau un document echivalent
*Contractul incheiat cu autoritatea imputernicita a Uniunii Europene sau un document echivalent*Documentul care atesta baza de resedinta, conform legislatiei din domeniul aviatiei civile
*Documentul care atesta baza de resedinta, conform legislatiei din domeniul aviatiei civile*Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate
*Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate*Documente justificative suplimentare prin care se motiveaza solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 24 de luni calendaristice
*Documente justificative suplimentare prin care se motiveaza solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 24 de luni calendaristice* - Câmpuri obligatorii
Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi încărcat toate documentele dumneavoastră din lista de mai sus. În vederea acordării drepturilor solicitate este necesară transmiterea completă a informaţiilor existente.
Fill in text
in next field
Please introduce the right above text using capital or small letters as exactly it appears on image
If the text is not readable press