Despre CNPP

Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia publică de interes naţional care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale.

CNPP aplică politicile şi strategiile Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.

CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică.

CNPP are rolul principal în administrarea majorităţii prestaţiilor de asigurări sociale, incluse în conceptul de securitate socială de către legislatorul comunitar. Deţine un rol cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protecţie socială, în stabilirea unor proceduri detaliate, în finanţarea şi organizarea sistemului conform legislaţiei şi practicii naţionale. 

 

Data ultimei modificari :V, 08 Nov 2019 14:20:02 +0200