Contact

Casa Națională de Pensii Publice

sediul: Strada Latină, nr. 8, sector 2, București

telefon: 021.316.94.08, fax: 021.316.88.61

petitii.sesizari@cnpp.ro

https://www.cnpp.ro

dpo@cnpp.ro

* Având în vedere faptul că modulele informatice care compun sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice utilizează CNP-ul, care este, potrivit art. 15, alin. 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar  de pensii publice, codul de asigurat în sistemul public de pensii, orice cerere/reclamație referitoare la prestațiile acordate în sistemul administrat de CNPP, va conține obligatoriu CNP-ul dvs.

Informațiile sunt prelucrate de instituţia noastră în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Data ultimei modificari :Mi, 01 Apr 2020 09:46:08 +0300