Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 16 iunie 2021, la inițiativa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a avut loc cea de a doua videoconferință între reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), ai Ambasadei României în Republica Italiană și reprezentanții Institutului Național de Prevederi Sociale (INPS) din Republica Italiană.

Partea română a fost reprezentată de: domnul Daniel BACIU – Președinte CNPP, doamna Nicoleta DINA - Secretar General CNPP, doamna Maria – Luiza SOCOL – FLORESCU, director, Direcția Relații Internaționale, CNPP.

Din partea Republicii Italiene au participat reprezentanți ai direcției centrale și direcțiilor locale ale INPS.

Scopul videoconferinței a fost acela de a continua discuțiile bilaterale, inițiate încă din anul 2020, pentru eficientizarea colaborării dintre instituțiile de asigurări sociale din România și cele din Italia, în beneficiul cetățenilor români care au realizat perioade de asigurare atât în România, cât și în Italia.

Cu această ocazie, cele două instituții au adus în discuție problema dosarelor de pensie restante, aflate în așteptarea unui răspuns din partea celeilalte instituții.

S – a subliniat faptul că în ultima perioadă s – a intensificat colaborarea între instituțiile de pensii din cele două state, obținându – se rezultate notabile în acest sens, fiind deblocate o mare parte din dosarele de pensii restante.

S – au discutat, cu această ocazie, măsuri concrete de urgentare a soluționării dosarelor de pensii, inclusiv prin comunicarea unor formulare provizorii de certfiicare a perioadei proprii de asigurare.

Cu această ocazie, ambele părți au reiterat utilitatea folosirii mijloacelor electronice de comunicare, respectiv a adreselor oficiale de e-mail ale instituțiilor de asigurări sociale ale celor două state.

Partea italiană a propus ca transmiterea revenirilor, de către casele teritoriale de pensii, cu privire la dosarele de pensii să se realizeze după un termen de minim 5 luni de la transmiterea inițială a cererii, partea română fiind de acord cu un termen semnificativ mai scurt, de 2 luni, astfel încât instrumentarea cererilor de acordare de drepturi de pensie să se facă în termen rezonabil.

Cu aceeași ocazie, partea română a adus la cunoștința părții italiene sesizările primite referitoare la netransmiterea, în România, a certificatelor de viață. Partea italiană a confirmat faptul că au existat probleme cu transmiterea certificatelor de viață de către Citibank Italia, în contextul pandemiei actuale, precizând faptul că persoanele interesate pot accesa pagina web www.inps.citi.com pentru informații suplimentare.

De asemenea, cele două părți vor colabora pentru obținerea documentelor de vechime în muncă realizată în România, până la data de 01.04.2001, certificate pentru conformitate cu originalul.

În același context, CNPP a solicitat părții italiene comunicarea de date de contact ale instituțiilor italiene de pensii, pentru a fi puse la dispoziția cetățenilor stabiliți pe teritoriul României, INPS  precizând faptul că toate datele de contact se regăsesc pe site – ul oficial al instituției: www.inps.it

Ambele delegații au concluzionat că această videoconferință va eficientiza activitatea de stabilire și plată a drepturilor de pensie în interesul beneficiarilor comuni de drepturi de pensie ai celor 2 state, România și Italia.