Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

Comunicat aplicație RODPA1

Informare privind emiterea documentelor portabile A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile începând cu data de 08.01.2024

Aplicația RODPA1                                                                                              

La data de 29 noiembrie 2023, Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația RODPA1, realizată în cadrul proiectului „Eficientizarea activității CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din România", finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului a constat în adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciului de eliberare a documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiari, prin implementarea unor sisteme informatice inovative menite să reducă povara administrativă asupra cetățenilor și mediului de afaceri.

Noua aplicație RODPA1 asigură interconectări cu bazele de date ale altor instituții publice din România, cum ar fi Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Oficiul Național pentru Registrul Comerțului (ONRC) și Inspecția Muncii (IM).

Platforma informatică integrată ce susține aplicația RODPA1 este formată din echipamentele electronice de ultimă generație.

RODPA1 va deveni funcțională începând cu 8 ianuarie 2024, când cererile pentru documentul portabil A1 și pentru certificatele de atestare a legislației aplicabile vor putea fi încărcate exclusiv în această aplicație – ROPDA1.

Aplicația RODPA1 va putea fi accesată pe următorul link: http://www.cnpp.ro/a1

În mod concret, fiecare solicitant (persoană juridică sau persoană fizică) va putea să își creeze un cont pe portalul CNPP - https://www.cnpp.ro/web/10180/211, prin intermediul căruia va încărca, în cadrul aplicației RODPA1, documentele și informațiile necesare instrumentării cererilor de determinare a legislației aplicabile, va primi automat un număr de înregistrare al cererii depuse și va fi informat, în orice moment, despre stadiul de instrumentare a cererii.

Odată încărcate, informațiile vor fi coroborate cu bazele de date ale CNPP, ANAF, ONRC și IM, iar formularele A1 vor fi generate și semnate electronic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de cadrul legal aplicabil în domeniu, putând fi regăsite în contul creat pe portalul CNPP.

În caz contrar, solicitantul va primi un răspuns privind necesitatea completării dosarului electronic sau referitor la neîndeplinirea condițiilor legale de obținere a documentelor portabile A1 ori a altor certificate de atestare a legislației aplicabile la momentul de referință.

Detalii despre modul de utilizare a aplicației regăsiți în Ghidul Solicitantului ROPDA1,  prezentat atașat.

 

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Casa Națională de Pensii Publice