Comunicare cu publicul

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii cu informaţii cât mai complete, în această secţiune aveţi posibilitatea de a  consulta rubrica "Întrebări frecvente", dar şi aceea de a adresa întrebări punctuale.

Având în vedere faptul că modulele informatice care compun sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice utilizează CNP-ul, care este, potrivit art. 15, alin. 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar  de pensii publice, codul de asigurat în sistemul public de pensii, orice cerere/reclamație referitoare la prestațiile acordate în sistemul administrat de CNPP, va conține obligatoriu CNP-ul dvs.

Informațiile sunt prelucrate de instituţia noastră în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Data ultimei modificari :Ma, 12 Feb 2019 16:22:12 +0200