Accidente de Muncă și Boli Profesionale

ADRESĂ DE CORESPONDENŢĂ:

Casa Naţională de Pensii Publice - Direcţia Generală Accidente de Muncă și Boli Profesionale

str. Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020793.

ADRESĂ DE E-MAIL:  ambp@cnpp.ro

TELEFON: 0040 21 316 94 21

FAX: 021 316 07 15

Program de audiențe:

Telefonice - Marți și Miercuri: 1000 - 1300

Telefonice – Luni -  Joi: 1000 - 1600

                   Vineri: 1000 - 1300

La sediul instituției - Luni: 1000 - 1300 și Joi: 1300 - 1600

Pe perioada starii de urgenţă/alerta programul de audienţă la sediul instituţiei este suspendat

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale funcţionează începând cu data de 01.01.2005, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta garantează un ansamblu de servicii și prestații în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea promovării sănătății și a securității în muncă, a prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum și a diminuării și compensării consecințelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.

Casa Națională de Pensii Publice are calitatea de asigurător, iar atribuțiile specifice de asigurare se exercită de casele teritoriale de pensii.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2020 14:51:07 +0200