Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări referitoare la situația viramentelor pentru pilonul II de pensii

PRECIZĂRI

REF: LA SITUAȚIA VIRAMENTELOR PENTRU PILONUL II DE PENSII

 

După cum, desigur, cunoașteți, reducerea contribuției la pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,75% operează începand cu veniturile realizate în luna ianuarie 2018, concomitent cu transferul contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat.

În situația în care angajatorul nu a majorat în mod corespunzător venitul brut al angajatului, contribuțiile pentru pilonul II au înregistrat o scădere.

Pentru a avea o imagine asupra evoluției acestor sume redăm, mai jos, situația numărului de participanți la pilonul II pentru care s-au efectuat viramente și sumele virate către fondurile de pensii administrate privat.

 

Denumire indicator

Luna pentru care s-au efectuat viramente

Ianuarie 2017

 

 

Ianuarie 2018

Număr participanți pentru care s-au efectuat viramente

3.604.000

 

 

4.019.000

Sume virate

493.368.390

 

 

590.023.110

 

De asemenea, considerăm că o altă explicație a scăderii contribuțiilor o reprezintă inclusiv faptul că, până la această dată, pentru unele contracte de muncă active angajatorii nu au operat încă în REVISAL noile valori ale salariilor brute. În acest context, apreciem că scăderea contribuțiilor la pilonul II poate avea drept cauză reducerea veniturilor care constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale.

Situații particulare pot fi identificate în cazuri de cumul al veniturilor din contracte de muncă cu venituri din activități independente (persoane fizice autorizate, drepturi de proprietate intelectuală, etc.). Avem în vedere, în această situație, faptul că, spre exemplu, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu se mai datorează contribuție de asigurări sociale (deci nu se mai fac viramente la pilonul II) dacă persoana realizează în aceeași lună și venituri în baza unui contract de muncă. Modificarea intervine în baza prevederilor art. 150, alin.2 din Codul fiscal.

 

Birou presă                                                                                                 30.03.2018