Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr.216

Precizări referitoare la intrarea în vigoare a  Legii nr.216

 

 

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștința beneficiarilor sistemului public de pensii că, începând cu data de 23.11.2017, a intrat în vigoare LEGEA nr.216 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.908 din 20 noiembrie 2017.

Beneficiază de prevederile acestei legi persoanele care au fost înscrise la pensie anticipată parțială, în perioada 01.01.2011 – 16.07.2016 și care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Persoanele îndreptățite pot depune cerere la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află.

Drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017                                                                                               BIROU PRESĂ