Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări referitoare la informațiile eronate care au fost introduse în spațiul public privitoare la anumite aspecte legate de casele teritoriale de pensii

 

 

Precizări

referitoare la informațiile eronate care au fost introduse în spațiul public  privitoare la anumite aspecte legate de casele teritoriale de pensii

 

1.Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, aplică în mod unitar legislația în vigoare în materie de pensii.

Astfel, Conform prevederilor legale în vigoare, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001, la determinarea punctajelor medii anuale, pe lângă salariile înregistrate în carnetul de muncă, se utilizează sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiei (potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974) şi sporurile cu caracter permanent (potrivit prevederilor Legii nr. 49/1992).

Potrivit art.127 din Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevăzute expres și limitativ în anexa nr. 15.

Pe cale de consecință, funcționarii caselor teritoriale de pensii, în aplicarea legii, pot valorifica doar aceste sporuri.

În acest context, subliniem, cu titlu de exemplu, că orele suplimentare, primele și acordul global, pentru perioade anterioare datei de 01.04.2001, nu se pot valorifica la stabilirea și/sau recalcularea drepturilor de pensie întrucât acestea nu au reprezentat, în nicio legislație,  sporuri cu caracter permanent.

Prin urmare, casele teritoriale de pensii, instituții cu atribuții exclusive în ceea ce privește stabilirea și plata drepturilor de pensii, au obligația respectării întocmai a dispozițiilor legale în vigoare.

2. Legea cadru în materie de pensii prevede dreptul de contestare a deciziei de pensie în măsura în care persoana se consideră nemulțumită. În condițiile în care se obține o sentință judecătoreacă favorabilă, sentință definitivă, irevocabilă și investită cu formulă executorie casa teritorială de pensii are obligația de a pune în aplicare dispozitivul sentinței.

Subliniem că, odată stabilit cadrul procesual, hotărârea instanței competente este prioritară celei administrative prin care instituția noastră ar fi abilitată să se pronunțe.

 

Este important să subliniem, însă, că practica a dovedit faptul că la nivelul instanțelor de judecată pentru aceeași speță au fost adoptate soluții diferite, nu numai între instanțe din județe diferite, dar chiar și între completele aceleeași instanțe (tribunale sau curți de apel).

Cu alte cuvinte, pe aceeași speță, unele instanțe au dat câștig de cauză pensionarilor, altele au dat câștig de cauză caselor teritoriale de pensii.

 

3. În ceea ce privește așa-zisele „ economii la final de an" din care funcționarii caselor teritoriale de pensii ar beneficia " prime de sfârșit de an" , trebuie să subliniem cu fermitate că nu există temei legal care să prevadă constituirea unui astfel de fond de economii, respectiv de premiere.

Totodată, legislația specifică salarizării funcției publice nu conține dispoziții legale care să acorde astfel de premii și, pe cale de consecință, acestea nu au fost acordate niciodată.

Bugetul asigurărilor sociale de stat din care se achită atât pensiile beneficiarilor, cât și salariile funcționarilor, nu prevede niciun capitol bugetar care să prevadă  "economii din nealocarea sumelor pentru pensionari" (așa cum susține președintele asociației din Turnu Măgurele).

 

Având în vedere toate aspectele precizate mai sus, considerăm că aceste afirmații introduse în spațiul public aduc atingere imaginii caselor teritoriale de pensii în condițiile în care nu au acoperire în realitate și se bazează pe necunoașterea legislației în materie.

 

 

 

 

Biroul de presă                                                                          01.03.2017