Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/23.08.2021

Precizări

Ref: la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/23.08.2021

În aplicarea prevederilor OUG nr.90/23.08.2021 a fost emisă și transmisă caselor teritoriale de pensii Procedura Internă care reglementează organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, aprobată prin Ordinul nr.593/24.08.2021 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit Ordinului nr.594/24.08.2021 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, caselor teritoriale de pensii le-a fost repartizat, pe o perioadă determinată, până la 31.12.2022, un număr suplimentar de posturi de execuție, contractuale.

Casele teritoriale de pensii vor publica anunțul de concurs în data de 26.08.2021.

Concursul va avea loc, în data de 06.09.2021, ora 1000 – proba scrisă și va consta în întrebări de tip test – grilă.

Totodată, casele teritoriale de pensii vor lua toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2 în spațiile destinate/aferente desfășurării concursului.

Informații suplimentare se vor regăsi pe site-urile caselor teritoriale de pensii.

 

Birou de presă                                                      25.08.2021