Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări cu privire la prevederi aplicabile în anul 2017, până la adoptarea legilor anuale bugetare

 

 

Precizări cu privire la prevederi aplicabile în anul 2017,

până la adoptarea legilor anuale bugetare

 

 

I. Cotele de contribuţie de asigurǎri sociale sunt:

- pentru condiţii normale de muncă    :       26,3   %   

- pentru condiţii deosebite de muncă  :      31,3   % 

- pentru condiţii speciale de muncă    :       36,3   % .

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de  condiţiile de muncă.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% și este inclusă în contribuția individuală de asigurări sociale.

Plafonul maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurǎri sociale reprezintă valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei.

În aplicarea prevederilor art.139 alin (3) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.681 lei.

La încheirea contractelor de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei .

În cazul venitului minim lunar asigurat de 938 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 13.405 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 3.526 lei.

II. Valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei.   

III. Indicele de corecţie pentru anul 2017 este de 1,14.

IV. Cuantumul ajutorului de deces este:

· 2.681 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

· 1.341 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

V. La calculul venitului impozabil lunar din pensii se deduc, în ordine:

· contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, care se aplică numai asupra părții de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, respectiv 918 lei;

· suma neimpozabilă lunară de 1.100 lei.

VI. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 400 lei.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 734 lei.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

Legea nr.340/2015 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2016, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015;

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015;

Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 19 decembrie 2015;

OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009.

 

 

  

Biroul de presă                                                                          09.01.2017