Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Precizări cu privire la aplicarea anumitor dispoziții cuprinse în O.U.G. nr.168/2022

PRECIZĂRI
cu privire la aplicarea anumitor dispoziții cuprinse în  O.U.G. nr.168/2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
referitoare la actualizarea pensiilor de serviciu în anul 2023

 

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile  Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş stabilite în condiţiile Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Prin derogare de la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,  în anul 2023, drepturile acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 5 nu se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei."

Până la data de 1 ianuarie 2024 se menține suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021.

Aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar,  cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024.

 

Direcția Comunicare și Relații Publice