Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În calitate de instituție publică de interes național, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, Casa Națională de Pensii Publice are responsabilitatea de a informa beneficiarii sistemului public de pensii cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD).

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

 

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

 • Instituțiile CNPP (CNPP, casele teritoriale de pensii, INEMRCM) sunt operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Pentru mai multe detalii puteți contacta:
 • pentru CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@cnpp.ro
 • pentru casele teritoriale de pensii – responsabilul cu protecția datelor de la casa teritorială de pensii competentă (vezi lista anexă)
 • pentru INEMRCM - responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo.inemrcm@cnpp.ro

 

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, CNPP administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să furnizeze asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din RGPD, vă informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prin casele teritoriale de pensii, a prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și  internaționale în vigoare, în domeniul asigurărilor și securității sociale.

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informații bancare
 • Informații cu caracter medical
 • Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate

 

Din ce surse obțin CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în mod direct, din cererile privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și din  documentele atașate în acest scop;
 • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
 • obținute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, administrator fond privat pensii);
 • ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, administratori fond privat pensii);

 

CNPP și casele teritoriale de pensii pun la dispoziție, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 • autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege; 
 • persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

 

Cât timp păstrează CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

 

 Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

 • aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
 • aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către CNPP și casele teritoriale de pensii care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
 • restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute RGPR.