Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș

             

                       ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

             

  1. Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată.

  1. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:
  • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  - până la data de 25 septembrie 2021 - o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);
  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 - adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;
  • să depună adeverința în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

!!!  În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaș ale studenților se rețin la plată după cum urmează:

  • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaș nu au depus declarația pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021;
  • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverința prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

!!!  Plata pensiei de urmaș se SUSPENDĂ începând cu luna ianuarie 2022, dacă studenții urmași care au transmis adeverința în copie sau în format electronic nu au depus și originalul adeverinței până la data de 25 decembrie 2021.

    Succes în noul an scolar!

    Declarație pensie de urmaș - student

 

Biroul de presă                                                                                                    13 septembrie 2021