Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Comunicat noul sistem informatic integrat al Casei Naționale de Pensii Publice

Comunicat de presă                                                                                                   17.05.2024

Casa Națională de Pensii Publice începe modernizarea sistemului informatic integrat

Prin HG nr. 496/16.05.2024, Guvernul a aprobat cheltuielile necesare pentru implementarea unui sistem informatic performant în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). 

Cu o valoare totală de 131.282.000 lei, bani asigurați din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, proiectul vizează modernizarea actualului sistem informatic din punct de vedere arhitectural și structural, transformarea acestuia într-un sistem complet integrat și care va avea noi componente funcționale.

Realizarea noului Sistem informatic integrat propus va permite furnizarea de servicii publice electronice complexe catre cetatean prin integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice CNPP.

Proiectul propus de CNPP se încadrează în cadrul Inițiativei Flagship Europene 'Modernizare', având ca obiectiv principal oferirea de servicii online interoperabile, ușor accesibile și personalizate. Acesta urmărește să atingă aceste ținte prin procesul de redesign și digitalizare a procedurilor și proceselor interne, cu scopul de a optimiza și moderniza interacțiunea cu utilizatorii.

Având în vedere rezultatele analizei situației actuale și a deficiențelor identificate, precum și obiectivele enunțate în cadrul PNRR, au fost formulate următoarele obiective specifice pentru proiectul propus:

· Realizarea unui nou sistem informatic integrat al Casei Naționale de Pensii Publice care să asigure digitalizarea internă a instituției, furnizarea de servicii publice personalizate, susținerea procesului guvernamental de luare a deciziilor, în condiții de asigurare a interoperabilității și securității cibernetice, în conformitate cu cerințele directivelor europene aplicabile;

· Crearea infrastructurii hardware necesare pentru asigurarea funcționării, în condiții optime, a sistemului informatic integrat propus spre realizare.

Conform prevederilor cuprinse in cadrul PNRR privind reforma sistemului de pensii publice, platforma informatică pentru digitalizarea relației cu cetățenii va conține următoarele elemente:

  • Sistem pentru digitalizarea și automatizarea proceselor interne;
  • Registre publice;
  • Sistem pentru relatia cu cetatenii;
  • Sisteme de securitate și reziliență.

Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 17 luni.

"Implementarea acestui proiect va conduce la creșterea eficienței muncii lucrătorilor din sistem și va asigura o mai mare accesibilitate a beneficiarilor la serviciile caselor de pensii", a declarat Daniel BACIU, Președintele CNPP.

Direcția Comunicare și Relații Publice